Art. 23. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  23.

Traktat niniejszy będzie podany do wiadomości Lidze Narodów w celu zarejestrowania go zgodnie z art. 18 Paktu.