Lista linij kolei żelaznych, do których stosuje się Konwencję Międzynarodową o przewozie towarów kolejami żelaznemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.52.467

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1927 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 24 maja 1927 r.
w sprawie listy linij kolei żelaznych, do których stosuje się Konwencję Międzynarodową o przewozie towarów kolejami żelaznemi.

Ogłoszoną w obwieszczeniu Ministra Kolei z dnia 7 czerwca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 342) listę linij kolei żelaznych, na których obowiązuje Konwencja Międzynarodowa o przewozie towarów kolejami żelaznemi z 14 października 1890 r. (Dz. U. R. P. z r. 1922 Nr. 76, poz. 685) zastępuje się nową listą, ustaloną przez Urząd Centralny przewozów międzynarodowych w myśl postanowień art. 58 Konwencji i podaną w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

Lista Kolei Żelaznych do których stosuje się Konwencję Międzynarodową o przewozie towarów kolejami żelaznemi.