[Informacja z rejestru dłużników niewypłacalnych oraz Krajowego Rejestru Zadłużonych o osobie ubiegającej się o licencję] -... - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 11a. - [Informacja z rejestru dłużników niewypłacalnych oraz Krajowego Rejestru Zadłużonych o osobie ubiegającej się o licencję] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  11a.  [Informacja z rejestru dłużników niewypłacalnych oraz Krajowego Rejestru Zadłużonych o osobie ubiegającej się o licencję]
1. 
Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, czy osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych.
2. 
Minister Sprawiedliwości sprawdza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, czy w odniesieniu do osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego są ujawnione informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.