[Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o osobie ubiegającej się o licencję] - Art. 11. - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego. - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o osobie ubiegającej się o licencję] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  11.  [Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o osobie ubiegającej się o licencję]

Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.