Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.13.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 1987 r.
Artykuł  13

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc - z zastrzeżeniem postanowień art. 7 niniejszej umowy - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r., co odpowiada 4 zulgueida 1395 r., oraz przepisy wykonawcze do tej umowy.