Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.13.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 1987 r.
Artykuł  11
1. Właściwe władze i właściwe instytucje każdej z Umawiających się Stron współpracują ze sobą dla stosowania niniejszej umowy i w tym celu udzielają sobie wzajemnie bezpłatnej pomocy.
2. Właściwe władze dla stosowania niniejszej umowy:
a) uzgadniają potrzebne do tego środki,
b) porozumiewają się ze sobą bezpośrednio,
c) informują się wzajemnie o obowiązujących przepisach prawnych i zachodzących w nich zmianach.
3. Przedstawianie dokumentów niezbędnych do stosowania niniejszej umowy przez właściwą władzę, właściwą instytucję, lub pracodawców obu Umawiających się Stron będzie dokonywane bezpośrednio bez potrzeby jakiegokolwiek poświadczenia.