§ 1. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. - Dz.U.2012.1259 - OpenLEX

§ 1. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1259

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2012 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych;
2)
ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa;
3)
sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.