[Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej] - Art. 82. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 82. - [Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  82.  [Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej]

Wynagrodzenie przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej jest równe wynagrodzeniu przysługującemu przewodniczącemu i członkom komisji egzaminacyjnej dla aplikantów sądowych.