[Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna aplikanta kuratorskiego] - Art. 76. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna aplikanta kuratorskiego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  76.  [Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna aplikanta kuratorskiego]

Aplikant kuratorski za naruszenie swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność porządkową albo dyscyplinarną na zasadach obowiązujących kuratorów zawodowych.