[Wykonalność orzeczenia sądu dyscyplinarnego] - Art. 64. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - [Wykonalność orzeczenia sądu dyscyplinarnego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  64.  [Wykonalność orzeczenia sądu dyscyplinarnego]

Orzeczenie sądu dyscyplinarnego podlega wykonaniu z chwilą uprawomocnienia.