[Niezawisłość członków sądów dyscyplinarnych] - Art. 57. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Niezawisłość członków sądów dyscyplinarnych] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  57.  [Niezawisłość członków sądów dyscyplinarnych]

Członkowie sądów dyscyplinarnych są niezawiśli i podlegają tylko ustawie.