[Obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach okręgowego zgromadzenia kuratorów] - Art. 48. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach okręgowego zgromadzenia kuratorów] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  48.  [Obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach okręgowego zgromadzenia kuratorów]
1. 
Członkowie okręgowego zgromadzenia kuratorów obowiązani są uczestniczyć w jego posiedzeniach.
2. 
W posiedzeniach okręgowego zgromadzenia kuratorów może brać udział z głosem doradczym prezes sądu okręgowego.