[Przeniesienie do innej pracy w związku z utratą zdolności do wykonywania zawodu] - Art. 21. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Przeniesienie do innej pracy w związku z utratą zdolności do wykonywania zawodu] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  21.  [Przeniesienie do innej pracy w związku z utratą zdolności do wykonywania zawodu]
1. 
W razie trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu kuratora, kuratora zawodowego można przenieść do innej pracy na jego wniosek, złożony w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się stosownego orzeczenia. Przez okres 3 miesięcy od dnia przeniesienia kurator zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
2. 
Jeżeli kurator zawodowy zostanie poddany rehabilitacji zawodowej lub przysposobieniu do innej pracy, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy.