§ 6. - [Współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne; współpraca międzynarodowa] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  6.  [Współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne; współpraca międzynarodowa]
1. 
Centra kształcenia ustawicznego, publiczne centra kształcenia zawodowego i publiczne branżowe centra umiejętności współpracują z:
1)
pracodawcami w zakresie:
a)
organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
b)
przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
c)
kształcenia ustawicznego pracowników;
2)
urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach;
3)
innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie realizacji zadań statutowych tych centrów.
2. 
Centra kształcenia ustawicznego, publiczne centra kształcenia zawodowego i publiczne branżowe centra umiejętności mogą prowadzić współpracę międzynarodową w zakresie realizowanych zadań.