§ 31. - [Prowadzenie w dotychczasowym wymiarze kursów umiejętności zawodowych z minimalną liczba godzin kształcenia mniejszą niż 50 godzin] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  31.  [Prowadzenie w dotychczasowym wymiarze kursów umiejętności zawodowych z minimalną liczba godzin kształcenia mniejszą niż 50 godzin]
Kształcenie ustawiczne na kursach umiejętności zawodowych w zakresie efektów kształcenia właściwych dla dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, na których minimalna liczba godzin kształcenia jest mniejsza niż 50 godzin, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, prowadzi się w dotychczasowym wymiarze do zakończenia tych kursów.