§ 28. - [Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu - odesłanie] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  28.  [Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu - odesłanie]
Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w centrach kształcenia ustawicznego, publicznych centrach kształcenia zawodowego i publicznych branżowych centrach umiejętności w ramach realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1 i § 5 ust. 2 pkt 2, a także warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach umiejętności zawodowych określają przepisy wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy.