§ 21. - [Minimalna liczba godzin kształcenia na branżowym szkoleniu zawodowym] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  21.  [Minimalna liczba godzin kształcenia na branżowym szkoleniu zawodowym]
Minimalna liczba godzin kształcenia na branżowym szkoleniu zawodowym wynosi:
1)
dla uczniów - co najmniej 15 godzin zgodnie z art. 4 pkt 35d ustawy;
2)
dla osób innych niż uczniowie, w szczególności dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu - co najmniej 30 godzin.