§ 2. - [Publiczne placówki kształcenia ustawicznego] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  2.  [Publiczne placówki kształcenia ustawicznego]
Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego.