§ 14. - [Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych] - Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2175

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2023 r.
§  14.  [Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych]
Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 30 godzin.