Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  39.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.