Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  26.  Publicznymi placówkami kształcenia praktycznego są centra kształcenia praktycznego.