Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  23.  Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego.