§ 5. - Kryteria medyczne, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.200.1661

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2005 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.