§ 1. - Kryteria medyczne, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.200.1661

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2005 r.
§  1.
Świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, zwanej dalej "listą oczekujących", na podstawie następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:
1)
stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
2)
rokowania co do dalszego przebiegu choroby;
3)
chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;
4)
zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.