§ 8. - Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1258 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2023 r.
§  8. 
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis włącza się do jego akt osobowych.