[Utworzenie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego] - Art. 92. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 92. - [Utworzenie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  92.  [Utworzenie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego]

Tworzy się Komisję Egzaminacyjną dla Pośredników Kredytu Hipotecznego.