[Prowadzenie działalności jako kredytodawca wbrew warunkom ustawowym] - Art. 76. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Prowadzenie działalności jako kredytodawca wbrew warunkom ustawowym] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  76.  [Prowadzenie działalności jako kredytodawca wbrew warunkom ustawowym]
1. 
Kto prowadzi działalność jako kredytodawca wbrew warunkom określonym w art. 5, podlega grzywnie do 5 000 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, będąc członkiem zarządu podmiotu prowadzącego działalność w zakresie udzielania kredytów hipotecznych lub osobą uprawnioną do jego reprezentacji.