[Zapewnienia posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez personel kredytodawcy prowadzącego działalność transgraniczną]... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Zapewnienia posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez personel kredytodawcy prowadzącego działalność transgraniczną] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  60.  [Zapewnienia posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez personel kredytodawcy prowadzącego działalność transgraniczną]

W celu zapewnienia posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez personel kredytodawcy będącego instytucją kredytową prowadzącą działalność transgraniczną, a także przez personel kredytodawcy będącego bankiem krajowym prowadzącym działalność transgraniczną, Komisja Nadzoru Finansowego współpracuje z właściwymi organami nadzorczymi odpowiednio macierzystego państwa członkowskiego albo goszczącego państwa członkowskiego.