[Działalność gospodarcza zastrzeżona dla pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów] - Art. 47. - Kredyt hipoteczny oraz... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Działalność gospodarcza zastrzeżona dla pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  47.  [Działalność gospodarcza zastrzeżona dla pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów]

Działalność polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa kredytu hipotecznego może być wykonywana wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów.