[Wskaźniki referencyjne wykorzystywane do obliczenia zmiennej stopy oprocentowania] - Art. 32. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Wskaźniki referencyjne wykorzystywane do obliczenia zmiennej stopy oprocentowania] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  32.  [Wskaźniki referencyjne wykorzystywane do obliczenia zmiennej stopy oprocentowania]
1. 
W przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny dotyczy kredytu hipotecznego ze zmienną stopą oprocentowania kredytu hipotecznego, wskaźniki referencyjne wykorzystywane do obliczenia stopy oprocentowania kredytu hipotecznego są zrozumiałe, dostępne, obiektywne i możliwe do zweryfikowania przez strony umowy o kredyt hipoteczny.
2. 
Dane historyczne dotyczące wskaźników referencyjnych, o których mowa w ust. 1, powinny być przechowywane przez kredytodawców, pośredników kredytowych oraz agentów co najmniej przez okres obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny.