[Zwrot opłat i kosztów w przypadku nie zawarcia umowy o kredyt hipoteczny lub nie wypłacenia kredytu] - Art. 15. - Kredyt... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Zwrot opłat i kosztów w przypadku nie zawarcia umowy o kredyt hipoteczny lub nie wypłacenia kredytu] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  15.  [Zwrot opłat i kosztów w przypadku nie zawarcia umowy o kredyt hipoteczny lub nie wypłacenia kredytu]

Opłaty i inne koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny podlegają niezwłocznie zwrotowi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny nie została zawarta lub kwota kredytu hipotecznego nie została wypłacona przez kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie o kredyt hipoteczny.