Art. 12. - [Strona internetowa Krajowego Rejestru Zadłużonych; Minister Sprawiedliwości jako administrator danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych] - Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1909 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  12.  [Strona internetowa Krajowego Rejestru Zadłużonych; Minister Sprawiedliwości jako administrator danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych]
1. 
Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o adresie, pod którym w sieci Internet dostępny jest Rejestr.
2. 
Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze oraz danych objętych treścią obwieszczeń.