[Powierzanie Krajowemu Ośrodkowi zadań przez jednostki sektora finansów publicznych] - Art. 10. - Krajowy Ośrodek Wsparcia... - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Powierzanie Krajowemu Ośrodkowi zadań przez jednostki sektora finansów publicznych] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  10.  [Powierzanie Krajowemu Ośrodkowi zadań przez jednostki sektora finansów publicznych]

Jednostki sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, powierzać Krajowemu Ośrodkowi realizację zadań dla nich określonych, zapewniając Krajowemu Ośrodkowi na ten cel odpowiednie środki finansowe.