Art. 4. - Konwencja w sprawie niewolnictwa. Genewa.1926.09.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.4.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 1963 r.
Artykuł  4.

Wysokie Układające się Strony okazywać sobie będą wzajemną pomoc celem zwalczania niewolnictwa i handlu niewolnikami.