Art. 9. - Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego. Haga.1993.05.29. - Dz.U.2000.39.448 - OpenLEX

Art. 9. - Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego. Haga.1993.05.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.39.448

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2002 r.
Artykuł  9

Organy centralne zastosują bezpośrednio bądź za pośrednictwem władz publicznych lub innych właściwie upoważnionych instytucji w ich państwach wszelkie odpowiednie środki, w szczególności w celu:

a)
zbierania, przechowywania i wymiany informacji dotyczących sytuacji dziecka i przyszłych przysposabiających w zakresie niezbędnym dla dokonania przysposobienia,
b)
upraszczania, prowadzenia i przyspieszania postępowania o przysposobienie,
c)
popierania rozwoju poradnictwa dotyczącego przysposobienia i tworzenia placówek poadopcyjnych w ich państwach,
d)
wymiany między nimi sprawozdań oceniających doświadczenia w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego,
e)
udzielania informacji w zakresie, w jakim zezwala na to prawo ich państwa, na uzasadnione zapytania innych organów centralnych lub władz publicznych, dotyczących sytuacji konkretnego przysposobienia.