Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.19.159

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 1921 r.
Art.  6.

Konwencja niniejsza nie będzie mogła być wypowiedziana ani przez Państwa podpisujące, ani też przez Państwa, kolonje, posiadłości i protektoraty, które przystąpią do niej później, przed upływem lat pięciu od zamknięcia protokułu o złożeniu ratyfikacji.

Następnie Konwencja będzie mogła być wypowiedziana z roku na rok.

Wypowiedzenie będzie miało skutki prawne dopiero po upływie roku od zgłoszenia go na piśmie Radzie Związkowej Szwajcarskiej przez Rząd zainteresowany lub, co do kolonji, posiadłości albo protektoratu, przez Rząd metropolji. Rada Związkowa zakomunikuje o niem niezwłocznie Rządowi każdego z pozostałych układających się Państw.

Wypowiedzenie będzie miało skutki prawne jedynie dla Państwa, kolonji, posiadłości lub protektoratu, w imieniu którego zostało zgłoszone.

Na dowód powyższego pełnomocnicy podpisali Konwencję niniejszą.

Sporządzono w Bernie dnia 26 września 1906 r. w jedynym egzemplarzu, który pozostanie w archiwach Związku Szwajcarskiego, a którego odpis, poświadczony za zgodność, będzie złożony w drodze dyplomatycznej każdemu z układających się Państw.

Za Niemcy:

(L. S.) v. BÜLOW.

(L. S.) CASPAR.

(L S.) FRICK.

(L. S.) ECKARDT.

Za Danją:

(L. S.) H. VEDEL.

Za Francją:

(L. S.) RÉVOIL.

(L. S.) Art.hur FONTAINE.

Za Włochy:

(L. S.) R. MAGLIANO.

(L. S.) G. MONTEMARTINI.

Za Luksenburg:

(L. S.) H. NEUMAN.

Za Holandję:

(L. S.) RECHTEREN.

L H. W. REGOUT.

Za Szwajcarję:

(L. S.) EMILE FREY.

F. KAUFMANN.

A. LACHENAL.

SCHOBINGER.

H. SCHERRER.

John SYZ.

Lista uczestników Konwencji.

1)

Polska

od

14 stycznia 1921 r.

2)

Austrja

"

23 marca 1921 r.

3)

Czechosłowacja

"

30 marca 1921 r.

4)

Danja

"

4 marca 1908 r.

5)

Finlandja

"

13 października 1921 r.

6)

Francja

"

23 grudnia 1908 r.

7)

W. M. Gdańsk

"

23 sierpnia 1921 r.

8)

Hiszpanja

"

29 października 1909 r.

9)

Holandja

"

8 września 1908 r.

10)

Japonja

"

14 października 1921 r.

11)

Luksemburg

"

od 12 listopada 1907 r.

12)

Niemcy

"

12 czerwca 1908 r.

13)

Norwegja

"

10 lipca 1914 r.

14)

Rumunja

"

21 lipca 1921 r.

15)

Szwajcarja

"

10 stycznia 1908 r.

16)

Szwecja

"

10 kwietnia 1920 r.

17)

Tunis

"

15 stycznia 1910 r.

18)

Wielka Brytanja

"

28 grudnia 1908 r.

19)

Włochy

"

6 lipca 1910 r.

(z wyłączeniem Korei, Formozy, Sachalina, Kwantungu) -