Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.19.159

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 1921 r.
Art.  5.

Państwa, która nie podpisały Konwencji niniejszej, mogą zgłaszać swe przystąpienie do niej aktem, skierowanym do Rady Związkowej Szwajcarskiej, która poda o tem do wiadomości każdemu z układających się Państw.

Termin wejścia w życie Konwencji niniejszej, przewidziany przez art. 4, przenosi się dla Państw, które nie podpisały Konwencji, jak również dla ich kolonji, posiadłości lub protektoratów, do lat pięciu, licząc od notyfikacji przystąpienia do Konwencji.