Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.19.159

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 1921 r.
Art.  1.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do zakazania na swem terytorjum wyrobu, wwozu i wprowadzania do sprzedaży zapałek, zawierających biały (żółty) fosfor.