Art. 3. - Konwencja dotycząca uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcyj w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża. Haga.1902.06.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.80.595

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1929 r.
Artykuł  3.

Niezależnie od przepisów art. 1-go i 2-go obowiązywać będzie jedynie ustawodawstwo ojczyste, o ile ustawodawstwo miejsca, gdzie skarga o rozwód została wniesiona, tak stanowi lub na to zezwala.