Art. 76. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  76. 

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).