[Przekształcenie w kontrolę prowadzoną w trybie zwykłym] - Art. 53. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Przekształcenie w kontrolę prowadzoną w trybie zwykłym] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  53.  [Przekształcenie w kontrolę prowadzoną w trybie zwykłym]

W przypadku ujawnienia w trakcie czynności kontrolnych okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolę w dalszej części przeprowadza się w trybie zwykłym.