[Obowiązek realizacji zaleceń z wystąpienia pokontrolnego] - Art. 49. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - [Obowiązek realizacji zaleceń z wystąpienia pokontrolnego] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  49.  [Obowiązek realizacji zaleceń z wystąpienia pokontrolnego]

Kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.