[Podpisanie projektu wystąpienia pokontrolnego] - Art. 37. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Podpisanie projektu wystąpienia pokontrolnego] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  37.  [Podpisanie projektu wystąpienia pokontrolnego]

Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisują kontroler i kierownik komórki do spraw kontroli.