[Pomoc innych organów i jednostek administracji rządowej] - Art. 34. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Pomoc innych organów i jednostek administracji rządowej] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  34.  [Pomoc innych organów i jednostek administracji rządowej]

Kontroler może wystąpić do innych organów i jednostek administracji rządowej o udostępnienie dokumentów, udzielenie informacji lub wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.