[Składanie oświadczeń dotyczących zakresu kontroli] - Art. 30. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Składanie oświadczeń dotyczących zakresu kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  30.  [Składanie oświadczeń dotyczących zakresu kontroli]
1. 
Każdy ma prawo złożyć oświadczenie dotyczące zakresu kontroli.
2. 
Kontroler nie ma prawa odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem kontroli.