Art. 62. - Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.343 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  62. 

(uchylony).