Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.517 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  31.  [Termin początkowy przysługiwania świadczeń finansowych osobom, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR]

Osobom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b, określone w ustawie świadczenia finansowe przysługują od dnia 1 lipca 1991 r.