Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.27.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.
Art.  54.

Wykonanie kodeksu postępowania niespornego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.