Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  789. 
§  1.  Komornik na polecenie sądu wprowadza zarządcę w zarząd nad nieruchomością.
§  2.  Również zarządca może sam objąć zarząd na podstawie upoważnienia, wydanego na piśmie przez sąd.