Art. 178a. - [Zażalenie] - Kodeks karny wykonawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.127 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  178a.  [Zażalenie]

Na postanowienia wydane na podstawie art. 74 § 2 i art. 75a § 1 i 5 Kodeksu karnego przysługuje zażalenie.